Systemy alarmowe dostępne dla każdego

Chcielibyśmy Państwa serdecznie zachęcić do skorzystania z naszej oferty w zakresie montażu systemów zabezpieczenia technicznego.
Wykonujemy wszystkie instalacje w tej branży t.j. systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy sygnalizacji pożaru, systemy monitoringu wizyjnego oraz kontroli dostępu. Posiadamy bogate doświadczenie w instalacjach tego typu również w kwestii projektowej.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Osób i Mienia z 22 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) każda osoba realizująca usługi ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na:

  1. montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
  2. montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania

powinna posiadać licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Tylko wtedy dana osoba może wykonywać w/w czynności i tylko wtedy będziecie Państwo mieli pewność, że jest to osoba kompetentna i wiarygodna.

Czemu to ma służyć? Przede wszystkim temu, aby w przyszłości osoba, która miała zabezpieczyć Państwa dom, firmę czy posesję nie stworzyła dodatkowego zagrożenia lub wręcz Państwa nie okradła wykorzystując swoją wiedzę o zainstalowanych systemach bezpieczeństwa.

Niestety, ale w dzisiejszych czasach systemy alarmowe często wykonywane są na etapie budowy domu przez osoby niekompetentne - elektryków, instalatorów, którzy robią to "przy okazji".

My nie jesteśmy taką firmą!

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży, a także posiadane kwalifikacje oraz wydane przez KW Policji licencje świadczą o naszej kompetencji.
Firma RSystems posiada również wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Upoważnia nas to m.in. do wykonywania instalacji bezpieczeństwa na obiektach wpisanych na listę Wojewody, jako podlegających obowiązkowemu zabezpieczeniu. To wszystko świadczy o nas i o naszej wiarygodności.

Na koniec tytułem podsumowania, jeżeli ktoś zaproponuje Państwu wykonanie systemu alarmowego - zapytajcie o licencję pracownika zabezpieczenia technicznego! Uchroni to Was, Drodzy Nasi (lub konkurencji :)) Klienci przed wieloma problemami w przyszłości. I nie obawiajcie się skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy. To naprawdę nie kosztuje drożej niż "u elektryka", natomiast uchroni Państwa przed ryzykiem ponoszenia dodatkowych kosztów lub zakupem niefunkcjonalnego systemu.

Z wyrazami szacunku mgr inż. Łukasz Rzeszutek - RSystems