Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru są jednym z najważniejszych systemów ochrony budynków w dzisiejszych czasach.
W nowoczesnych budynkach biurowych, zakładach produkcyjnych i również w małych biurach lub przedsiębiorstwach ochrona życia ludzkiego, a także dóbr firmy powinna być czynnikiem kluczowym.

Nowoczesne systemy wykrywania pożaru pozwalają na jego wczesne wykrycie i lokalizację.

Szeroka gama czujników optycznych, termicznych, jonizacyjnych stanowi kluczowy element rozpoznania zarzewia pożaru.

Sieć czujek rozmieszczona po całym obiekcie jest zarządzana przez jednostkę centralną, która umożliwia powiadomienie personelu, uruchomienie sygnalizacji lub przy wykorzystaniu urządzeń transmisyjnych, powiadomienie najbliższej jednostki Straży Pożarnej.

Posiadając na terenie zakładu system gaśniczy, dzięki połączeniu go z centralą SSP, możemy dodatkowo podjąć szybką, doraźną akcję gaśniczą.

Nasza firma oferuje instalację systemów sygnalizacji pożaru zarówno zaawansowanych, dla dużych odbiorców jak i najprostszych dla użytkowników domowych.

Na fotografiach poniżej prezentujemy kilka przykładowych elementów systemu sygnalizacji pożaru.