Systemy kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy RCP

Systemy kontroli dostępu pozwalają na zarządzanie dostępem do obiektów, pomieszczeń oraz obszarów otwartych.
Dzięki zastosowaniu w drzwiach lub bramach zamków elektromagnetycznych w postaci zwor, elektrorygli lub elektrozaczepów możemy poprzez odpowiednie sterowanie tymi urządzeniami decydować o dostępie do danej strefy.

Umieszczony na zewnątrz (lub również wewnątrz) chronionej strefy czytnik kart lub breloków wysyła odczytane dane do urządzenia decyzyjnego, które po analizie uprawień danego użytkownika podejmuje decyzję o otwarciu (b adź nie otwarciu) pomieszczenia.

Całość systemu może być zarządzana z poziomu komputera PC, za pomocą którego można wygodnie edytować uprawnienia istniejących użytkowników lub dodawać nowych.

Większość systemów kontroli dostępu można zintegrować z systemem sygnalizacji włamania i napadu, system sygnalizacji pożaru lub monitoringu wizyjnego.
Dzięki temu uzyskujemy nowe funkcjonalności w zakresie ochrony naszego obiektu czyniąc go swego rodzaju "inteligentnym budynkiem".

System rejestracji czasu pracy stanowi pewnego rodzaju nakładkę na system kontroli dostępu.
Odpowiednie oprogramowanie zainstalowane w komputerze nadzorującym system anailzuje dane z określonych czytników i na ich podstawie generuje raporty odnośnie czasu pracy poszczególnych osób.

RCP jest przeznaczone głównie dla dużych zakładów pracy i pozwala zautomatyzować kwestię rozliczania pracowników z ilości godzin spędzonych w pracy.

Na zdjęciach poniżej przedstawiono kilka przykładowych elementów systemu kontroli dostępu.