Systemy monitoringu wizyjnego CCTV (monitoring, kamery)

Monitoring wizyjny polega na obserwacji pomieszczeń,obiektów lub terenów otwartych za pomocą dedykowanych kamer dozorowych oraz rejestracji obrazów w przez pożądany czas.

W skład systemu mogą wchodzić zarówno kamery stacjonarne (nieruchome) jak i kamery obrotowe, montowane na specjalnych głowicach obrotowych lub zintegrowane (kamera i mechanizm sterujący są zamknięte we wspólnej obudowie).

Kamerą ruchomą sterujemy za pomocą specjalnej konsoli sterującej bądź poprzez odpowiednie oprogramowanie komputerowe.

Wpółcześnie instalowane systemy CCTV można generalnie podzielić na 2 rodzaje:

  • systemy analogowe,
  • systemy IP.

Systemy analogowe zbudowane są w oparciu o kamery o rodzielczości Full HD lub wyższej, połączone z punktem dozoru i rejestracji za pomocą kabli koncentrycznych, skrętkowych lub światłowodowych.
Rejestracja może odbywać się na specjalnych urządzeniach zwanych rejestratorami lub na komputerach PC wyposażonych w specjalne oprogramowanie.

Systemy IP działają na zasadzie komunikacji w sieci ethernet (identycznie jak komputery w sieci LAN).

Kamery IP najczęściej posiadają wbudowane złącze ethernetowe za pomoca którego podłączane są do przełącznika zarządzającego siecią.
Rejestracja oraz monitoring może odbywać się za pośrednictwem komputera PC bądź dedykowanego stanowiska operatorskiego.

Obydwa rodzaje systemów są skalowalne i w praktyce można je ze sobą łączyć według potrzeb i zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Podgląd obrazów z kamer jest możliwy na monitorze podłączonym bezpośrednio do rejestratora, na komputerze PC poprzez sieć internet lub na dowolnym smartfonie.

Poniżej galeria przykładowych elementów systemu monitoringu wizyjnego